Windisch József: Parti bukolika

Jó ideje megvirradt már, mire végre felbukkant a Nap a hegy mögül. Az árnyék szürkeségéből egyszerre életre keltek a szélesen hömpölygő folyó felszínén az örvények és a szél keltette tajtékok. Hamarosan a lankás úton kolompolva, dobogva megérkezett a gulya is, mögötte az örökké vidám pásztorfiúval. Egy ideje vidámságába ünnepélyesség is vegyült és a vak is láthatta, hogy oka kell legyen annak, miért húz ehhez a magányos munkához minden reggel tiszta inget. Az ok pedig kisvártatva meg is jelent a folyó túlsó partján: a szemközti falu teheneit csinos pásztorlány terelte a vízhez. A két part távol volt egymástól, a veszedelmes folyamon átjutni lehetetlen, a kiáltás is nehezen ért volna át, meg aztán értelme se lett volna kiáltozni, a gondolat sebesebb is, mélyebb is, ha két reménytelen szerelmes között száll. Így aztán a pásztorfiú és a pásztorlány minden áldott nap letelepedett a fövenyre és lopva, vágyakozva figyelte a másikat.

De ez régen volt. Ma a folyó helyén széles autópálya szalagkorlátján csillannak meg a Nap első sugarai. Az aszfalton száguldó járművek határozott egyhangúsággal törnek ismeretlen céljuk felé. És ahol egykor az állatok itatója lehetett, ma a műút két oldalán kivilágított benzinkút várja a betérő szomjas gépeket. A domb felőli kúton kedélyes fiatalember mosná a szélvédőket, ellenőrizné az olajszintet némi borravalóért, de mostanában inkább csak mereng és a szemközti kút felé nézelődik. Nem hiába: amott hirtelenszőke benzinkutas lány tűnik fel, aki csak azért szokott rá újabban a cigarettára, mert a dohányzó sarokról akadálytalanul átlátni a fiúhoz. A két kút távol van egymástól, a forgalmas autópályán átjutni lehetetlen, a kiáltás is nehezen érne át, meg aztán értelme se volna kiáltozni, a gondolat sebesebb is, mélyebb is, ha két reménytelen szerelmes között száll. Így aztán a benzinkutas fiú és a benzinkutas lány minden áldott nap ki-kioson, és lopva, vágyakozva figyeli a másikat.

Változnak az idők. Semmi se változik.

*Első közlés

Veress Tamás – DRESCH Mihály