Samuel Taylor Coleridge és Percy Bysshe Shelley versei – Góz Adrienn versfordításai

Samuel Taylor Coleridge

Válasz egy gyermek kérdésére

Answer To A Child’s Question

Kérded, mit mond a sok madár? Veréb, rigó,
Galamb és pinty így szólnak mind: „Szeretni jó!”
A télben némák ők – a szél olyan erős,
Nem értem én szavát, az éneklése bősz.
De visszatér együtt virág s zöld levelek,
Napos, meleg idő, dalok s a szeretet,
Pacsirtaszívben csordul az öröm s a hév,
Alatta zöld mezők, felette kék az ég,
És egyre csak dalol; időtlen éneket –
„Szeretem páromat, s a párom is szeret!”

*

Samuel Taylor Coleridge

Mi az epigramma?

What Is an Epigram?

Mi az epigramma? Törpe egész,
A teste rövidség, s a lelke ész.

*

Percy Bysshe Shelley

Töredék: Kérdések

Fragment: Questions

Elválunk-e majd egy fénylőbb helyen
Társainktól, kikkel egy a jelen?
Vagy látjuk-e azt, hogy Jövőnk halad,
Bár Jelenünk üvegére homály tapad?
Vagy mi az, ami színleg arra késztet,
Hogy összeforrjon a sok álomrészlet,
Melynek egy darabja valóra válik,
S szívünkben remegve dobog a másik?

*

Percy Bysshe Shelley

A sziget

The Isle

Volt egy csöpp, füves izola,
A szellőrózsa s ibolya
Mozaikként lepte be:
Virágok és lomb a tető,
Mit a nyári lég besző,
Se nap, se szél, se vad eső
Nem tépte szét, a sok fenyő
Mind vésett ékszere;–
Övezte hullám és azúr,
Hol felhő és a hegy vonul
Kék tó körül.

*Első közlés – Góz Adrienn versfodításai