Sógor Zsuzsanna: Látvány

ablak homályán elcsúszó fény
ház falán virágzó repedés
csorba lépcsőfokok betonjában vacogó kavics
szögek indokolhatatlan felkiáltójelei csupasz szobák falán
kihúzott fiókokban szűkölő üresség

tekintetedtől porrá válik a csipkefüggöny a vakult ablakon

és kint?
honnan a hátsó kertek
semmibe nyíló kapuinak
megválthatatlan magánya?

©Sarolta Gyoker: Délután