Paradicsomról szó sincs egyidõs velünk a megtöretés köröskörül tiltó alma-paragrafusok aktapöckölõ illedelmes arkangyalok hajbókoláshoz szoktatott büro-gráciák gyanakvó kerub-tekintetek emésztõ tüzébe mártva megsemmisülten összeránduló erezett kezek. Oly kevés a  k ö z e l s é g a kikezdhetetlen hû szavak és kívülrõl oly igen nehéz megõrizni híven törvényeink mert törvényeinkkelTovább…

Uram, ki vagy? Szigorú Atyám lennél, Vagy szerető Anyám, Akinek méhéből a Mindenség megszületett? Te lennél a Mindenség maga? Avagy a Törvény, mely uralkodik felette? Adtál életet, hogy visszavedd? Te alkottál engem, vagy Téged én, Hogy a magányt és a felelősséget megosszam? Uram, nem tudom ki vagy, De hozzád fordulokTovább…