Hegedüs András gondolatai

Kiáltvány a Világ Uraihoz!1 

Hozzátok szólok talán létezők, árnyékban megbújó titkos társaságok, az emberiség összvagyonának birtokosai, teoretikus gyíkemberek et cetera!

Elöljáróban le kell szögeznem, hogy engem egyáltalán nem zavar a tevékenységetek, sőt bízom benne, hogy van valami nagy terv a háttérben, létezik egy hatalom, bocsánat, Hatalom, amely nemcsak átlátja a világot irányító nagy áramlatokat, de befolyásolni is képes azokat.

Ugyanis, ha nem így lenne, ha minden összeesküvés csak elmélet, akkor fajunk valóban megzabolázatlan folyóként vágtat előre a végzetes szakadék felé, és nincs senki, aki gátat tudna szabni ennek a vad áradásnak. Mert, ha valóban léteztek, akkor legalább van remény arra, hogy nem fogjátok hagyni, míg az utolsó fát is kivágjuk, az utolsó állatot is megöljük, és az utolsó csepp olajat is elégetjük a profitért. Oh, igen, a rövid távú tervezés egy olyan rákfenéje modern társadalmunknak, mely óhatatlanul a könnyebb utakat keresi, és ez csak a pangásba, a pusztulásba vezethet. De Ti tudjátok, a pénz nem ehető. És tisztában vagytok azzal is, hogy egyelőre csak ez az egy bolygó, a Föld áll a rendelkezésünkre, ezen állunk vagy bukunk, és környezetünk állapotától függ a túlélésünk.

Tehát még egyszer: bízom benne, hogy van világméretű összeesküvés, Háttérhatalom, ha úgy tetszik, mert ha nincs, akkor az katasztrófa lenne. De! És most jön a de…

A módszereitek még nem elég kiforrottak, és sajnos gyakran követtek el hibákat. Persze, ez érthető, hisz történeti mértékkel nézve gyermekkorban jár még mozgalmatok. Mikor is kezdődött? Alig pár száz évvel ezelőtt, és máris milyen sokra jutottatok. Az emberiség még soha nem szerveződött ilyen erőteljesen kapcsolt hálózatba, mint napjainkban. A tömegmédia, az internet, a nemzetközi légi forgalom… Igazzá vált a tétel, hogy egy lepke szárnycsapása az egyenlítőn több ezer mérfölddel arrébb vihart okozhat. Világunk kisméretűvé vált, térben és időben egyaránt, de épp ezért sebezhetőbb is lett.

Ahhoz, hogy ez az elképesztő tudományos- és technikai forradalom, ezek a gyökeres társadalmi változások lezajlódhassanak, meg kellett ingatnotok az egyházak hatalmát. Mára a világ országainak jelentős része szekularizált lett, az emberi jogok felülkerekedtek az istenek tekintélyén, az individuum, az önmegvalósítás lett a mérce. A „Gyorsabban, Magasabbra, Erősebben” olimpiai eszme átértelmeződött, a többség minél gyorsabban akar minél magasabbra törni, hogy legyen tőkéje egyre erősebb élvezeti ingerek begyűjtésére.

De mi tudjuk, lehetetlen, hogy mindenki azzá váljon, amivé lenni akar. Pareto már egy évszázada leírta, hogy „a megtermelt javak 80%-a a társadalom 20%-ához kerül”. Mi következik ebből? Mindig lesznek egyenlőtlenségek, szegények tömege, és gazdagok szűk rétege. És ez olyan feszültségeket okoz, melyek alapjaiban rengethetik meg a Nagy Tervet.

Korábban ez a vagyoni és szellemi tőkéhez való egyenlőtlen hozzáférés nem okozott ilyen alapvető problémát. Hogy miért? Egyrészt, mert a lakosság jelentős része majdnem mindent megtermelt magának, amire szüksége volt: élelem, ruha, lakóhely. Nem léteztek még olyan üres vagyontárgyak, melyek birtoklásától függött a személyes boldogság…

De ennyire már nem lehet visszaforgatni a történelem kerekét, nyilván nem is ez a célotok. Ellenben a fejlődés legújabb hulláma, a robotika és az automatizálás komoly gondokat okozhat. Ha emberek milliárdjai válnak munkanélkülivé, és nem fognak fizetést kapni, nem csak az ő megélhetésük kerül veszélybe. Nem fognak tudni fogyasztani! És fogyasztás nélkül gyáraitok, szolgáltatásaitok is veszélybe kerülnek. És kitör az anarchia, a társadalom szubgráfokra esik szét, és a Nagy Terv elbukik!

Emlékeztek még Huxley Szép új világára? Ne féljetek követni a hozzá hasonló zsenik útmutatását, tegyetek zabolát a technológiai fejlődés szájára. Engedjétek, hogy mindenki érvényesülhessen és élhessen. A csúcstechnológiát pedig hagyjátok meg az olyan kiemelten fontos ágazatoknak, mint például az űrkutatás. Hisz tudjuk, minél előbb el kell kezdenünk kolonizálni a Naprendszert, hogy szignifikánsan növekedjen fajunk túlélésének esélye.

Másrészt a vallás szerepét sem kicsinyelhetitek le. Isten jelenléte a tömegek lelkében évezredeken keresztül keretet adott a gondolkodásnak, és vigaszt nyújtott a legnagyobb misztérium, az egyetlen valóban empirikus tabu, a halál ellen. A modern világ civilizációs betegségei, a depresszió, az elmagányosodás és társaik csak tovább növelik az egyénekben izzó feszültséget. És ez a fent említett kilátástalansággal együtt olyan gyúelegyet alkothat, amely hatalmas robbanással fogja elsöpörni az általatok felépített világot!

De akkor vae victis! És mindnyájan áldozatok leszünk, mert hagyományaink nagy része már elveszett, ahogy tudásunk is. Nincsenek már igazi közösségek, ki tudja már, hogyan kell állatot nevelni, földet művelni? Az új barbárság időszaka túl sokáig fog tartani, és talán már nem lesz lehetőségünk újra felépíteni önmagunkat.

Ezért a másik fontos feladatotok, hogy hagyjatok fel a vallások elfojtásával és nevetségessé tételével. Vajon hány konzervatív, hívő családra van szükség ahhoz, hogy eltartson egy cinikus, ateista gondolkodót?

Jól fontoljátok meg soraimat. Mert nem azzal van a baj, ha társadalom-mérnökök akartok lenni, hanem azzal, ha rosszul csináljátok. Ezért még egyszer kérlek Titeket, a saját és az egész emberiség jól felfogott érdekében legyetek belátóbbak, rugalmasabbak, és tanuljatok a hibáitokból!

Egy aggódó polgár, akinek túl sok ideje van gondolkodni

—————-

1 Megjegyzés: természetesen az alább leírtak egyetlen célja a korunkban oly népszerű alternatív világmagyarázatok humoros megközelítése volt, és egyáltalán nem a szerző saját véleményét tükrözik. A valósággal való bárminemű egyezés pusztán a véletlen műve. (De komolyan! Nem tudok semmit, ezért nem jelentek veszélyt. Kérem, ne öljenek meg! Köszönöm!)