Oláh Tamás: Signature

A hatalmasság
gépies mozdulata éppen
most tesz összegyűrt papírrá,
de ne sajnáld, fogadd el
a pecsétek némajátékát,
maradjon mély szeg,
végső pont az igaztalan
ítéleten,

ne sírj, inkább énekelj,
megszabadultál
az önérdekből álarcot öltő
nyálas hízelgőktől,
kóbor bitangoktól,
lelépve a színpadról
meglátod csupán
csak az unt, keserűség
marad a szádban,
jövőd többé nem követel,
– s lesz a kézjegy megint
viszontlátást sürgető
néhány kusza betű,
türelmetlen sóhaj
egy képeslapon,
vagy egy víg mosoly
egy titkon átadott
csilingelő cetlin,
esetleg egy szignó
az általad csodált festő képén,

– legyen vigaszod, ha ez az,
a lapok aljára
nehéz kézzel tett
keresztek jelei
az ekevasba ütköző
éveket szántják ma is,
és jajt kiáltva ottmaradnak,
a kínzással kikényszerítettek
vallomásain,
– legyen vigaszod!
fausti boldogsága
hamar szertefoszlik
kinek kirakatba kerül
Mefisztóval kötött 6-os kartonja[1]
— örülj, hogy
az árva csillagok
a mennyei szőttesen
hűséggel őrködtek fölötted,
vesztesként maradtál győztes,
drága kincsed, józan elméd
a vízpróbát kiállta,
nem adtad akármihez
aláírásodat…

[1]Az állambiztonsági hálózati nyilvántartásban a hálózati személy beszervezésével kapcsolatos adatokat tartalmazó karton.