Szekeres Nóra: Fészek

Faágak közt fagyott fészek –
gallyakból font, kusza bölcső.
Üresen ring, célja nincsen,
vár, csak vár – tán’ nincs még késő.

Ágak alatt zárt világban
néhány alak bandukol
– céltalan, mint fenn a fészek –,
de benn a lélek haldokol.

Leng a fészek, ring a fészek
dermedt, kemény ág-karokban;
leng a halál, ring a halál
dermedt, kemény pitvarokban.

Elárult test – kongó fészek;
könnyű élet emléke száll.
Üveges szem, szöges léptek,
kötött pályán merengni kár.

Ringó-lengő könnyű élet –
ringó-lengő könnyű léptek.
Hol bolyongtok, merre szálltok.
Verejtékes vágyálmokban
néha tán’ még hazajártok.

*Első közlés

©Bögös András -A vidéki gótikus templom testen kívüli élménye