Ványai Fehér József: Békészki bácsi Békéscsabáról

Vándor Andrea könyve a híres „csodadoktorról”

Az ember emléke él, amíg az utódok ápolják, őrzik – ezzel a közhelyszerűnek tűnő felütéssel indítom Vándor Andrea kis kötetéről szóló recenziómat, megtoldva azzal, hogy a nemes tartalom színvonalas megjelenítése nem engedi unalomba fulladni az olvasmányt. Mert a békéscsabai újságírónő olyan minőségű anyagot tett le az asztalra Békészki Mihályról (1879-1966), a szegények orvosáról, a ficamok doktoráról, amely a mában tart jogos igényt érdeklődésünkre.
-Hiányos ismeretekkel rendelkezünk az ötvenkét éve elhunyt Békészki bácsiról, de munkámat éppen azért kezdtem el, hogy az ismeretek szürke foltját valamelyest kifehérítsem – tájékoztat motivációjáról a szerző. – Sajnos, már azok a családtagok is eltávoztak az élők sorából, akik még dokumentumokkal rendelkeztek a neves érvisszarakó, „sedliacky” doktor, paraszt gyógyító életútjáról.
A monografikus igénnyel megírt kiadvány kellemes olvasmány is, amely sikerrel köti le a figyelmet. Az anekdotázó stílus jól megfér itt a tudományossággal, sőt a kettő elegye eredményezi azt a feszültséget, amely nem engedi letenni a könyvet. A történelem levegője érint meg bennünket akkor, amikor azt olvassuk, hogy Békészki bácsi bizony meggyógyította a kígyósi Wenckheim grófot is, s fáradozásáért kerékpárt kapott ajándékba, ami akkoriban luxuscikknek számított.
Békészki Mihálynál híres focisták kilincseltek ficamos végtagjaikat helyrehozandó, mások mellett a legendás aranycsapat két tagja, Hidegkúti Nándor és Bozsik József a régi időkből, de megfordult itt a gyógyulás reményében az evangélikusok egyik korábbi püspöke, Káldy Zoltán is.
A varázsos kezű mesternek volt egy mondása, amely csabai szlovák gyökereit igazolta: hoj k doktorovi! (Ezzel csak az orvoshoz!) Ezt olyankor használta, amikor nyílt töréssel vagy idült gyulladással keresték fel. Vagyis, realista lévén, suszter maradt a kaptafánál, tehát annál, amihez értett, az érigazításnál. Sohasem tanult anatómiát vagy professzionális orvosi ismereteket, amiért az egészségügyi „szakma” bizonyos körei kuruzslónak kiáltották ki, ám az igazsághoz tartozik, hogy tehetségét még egyetemi professzorok is elismerték.
Ando György néprajzkutató, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, a kiadvány előállításában Vándor Andrea szerzőtársa nem tartja véletlennek, hogy Békészki bácsinak ezen a tájon sikerült rendkívüli képességeit kibontakoztatni, mert itt a tehetség és szerénység kéz a kézben jár. Nem véletlen, hogy XVIII. századi újratelepítők sziszifuszi munkával várost emeltek a Körösök vidékén úgy, hogy közben megőrizték a nyugalmat, a barátságosságot, s nyitottak maradtak az újra. Csabán különlegesek a templomok, az artézi kutak, a podsztyenás, fűrészelt deszkacsipkés házak, érdekes a hagyománytisztelet és a modernista szellemiség találkozása.
Vándor Andrea hiánypótló művet tett le az asztalra, s a teljességhez tartozik, hogy immáron másodszor, ugyanis a Békészki bácsi c. kötet első formájában 2012-ben látott napvilágot. A napjainkig eltelt évek során újabb anekdotákat, történeteket gyűjtött főhőséről, dokumentumokra, forrásmunkákra, újságcikkekre tett szert, amelyekkel kibővítette az első kiadást, s így született meg a második. Békészki Mihályról többet tudhatnak meg a maiak, aki a szerzőnek köszönhetően megint csatlakozhat Békéscsaba „rendkívüli embereihez”: Stark Adolfhoz, a Csabagyöngye, Európa legkorábban érő szőlőfajtája kikísérletezőjéhez, Kvasz Andráshoz, a repülés úttörőjéhez, Tevan Andor nyomdászhoz, Sztraka Ernő építészhez – s a többiekhez, mert a sor még bőven folytatható lenne.
A szegények orvosa, a ficamok doktora megérdemli, hogy az utódok a róla szóló kötetet lapozgatva, olvasgatva ismerkedjenek munkásságával.

Békészki bácsi II. – Rendkívüli emberek Csabán. Második, bővített kiadás. Szerkesztő: Vándor Andrea. Fotó, digitalizálás: Szegedi Sándor. Lektorálta: Kocsor János. Tipográfia: Gécs Béla. Szerző: Vándor Andrea, Ando György. Kiadó: Stark Adolf Német Kulturális Társaság. Felelős kiadó: Bíró József. Nyomdai kivitelezés: Kolorprint Nyomdaipari Kft.