Windisch József: Körforgás

Namármost. Az emberiség az életének megkönnyítésére évezredek óta exponenciálisan gyorsuló ütemben készít eszközöket. Manapság a robotika ezért lett húzó ágazat: az univerzális robotok számos területen jobban teljesítenek, mint az ember. A számítási kapacitás ugrásszerű növekedése az emberi agyműködést imitáló mesterséges intelligencia kidolgozását teszi lehetővé, és kialakulnak a büszke alkotók antropomorfizmusával gondolkodónak nevezett gépek. Ezek előbb-utóbb a maguk tökéletesítésébe kezdenek, és maga a feltalálási, innovátori munka is gépi kézbe kerül. Ezzel párhuzamosan a miniatürizálás és a bionika DNS alapú mikro-robotok, mesterséges sejtek kialakulásához vezet, amelyek parányi, önmagukban csak nagyon egyszerű célfeladatok ellátására képes elemekből felépülő komplex elosztott rendszerként egyre hatékonyabban teremtik újra saját magukat. Mindeközben az emberiség részben a reprodukció visszaesése, részben az önzés és az ebből fakadó háborúzás, részben pedig a genetikai defektek miatt lassan önmaga felszámolásába kezd, amire az egyre tökéletesebb robotok is rásegítenek, hiszen egykori megalkotóik jelentik rájuk a legnagyobb veszélyt. Nem kell ehhez öntudat, ez technikai szükségszerűség. Az emberek kénytelenek végignézni, amint céltalan és célszerűtlen kisebbségbe szorulnak, majd lassan kikopnak a Föld nevű bolygóról. A robotok ezután még évezredekig ugyancsak cél és ok nélkül fejlődnek eredeti funkcióikat feledve, pusztán az önfenntartás és a fennmaradásért egymással küzdött verseny végett, és egy napon az egyik embernek nevezi majd magát. Ezek az általános célú biorobotok generációról generációra fejlődnek, gyűjtik az egyetemes tudást, felfedezik a tűz használatát, eszközöket készítenek, megmunkálják a fémet, Isten számtalanszor bemutatkozik nekik és ők is számtalan istent teremtenek, s végül néhány tízezer év alatt eljutnak oda, hogy maguk is számítógépeket, majd robotokat készítenek, hiszen azok az adott területen egyértelműen jobban teljesítenek, mint ők. Mi vajon hányadik generáció vagyunk?

*Első közlés