Téltörő üvegvágósikoly rianó mágikus ábrát csibor lábai alól futó térképet figyelnek a párkák jégrettenet vizet vérző apró erek holdszíncsöppjei a fényben küldik az üzenetet valami lenni készül beleborzong a fenyves hangtalan érezni csak idomulását az új rendhez barlangmagányából kihömbörödik a medve bőg a varjazó égre jöjjön ki a telet eltemesseTovább…

január rózsaszín felhők úsznak át az égen ez a délutáni nap ahogy megfürdeti a tájat lementében vörös fényeibe kapaszkodnak mohos házfalak. mintha súlyos fenyők gyökerei táncolnának a hóban és a köréjük kirajzolódó gyönge rajzolat idézné föl az angyalokat. * * * a hullámokat kék mellénnyé gyűrve öltözött ünneplőbe a Káli-medenceTovább…