Kiszakadnak a fák is a földből, ha már dolguk nincs, törzsük engedelmesen eldől, és kifordul évszázados gyökerük. Büszke katonaként saját gödrükbe visszahullva sötét álommá nőnek a végükön csillámló homokdarabok. Mennyi gyöngédség van ebben a mozdulatban, ahogy megbontja törvényét a természetes rend. Vajon minket mi éltet még, annyi feladaton túl, vajonTovább…

Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van nemcsak a puskacsõben, nemcsak a börtönökben, nemcsak a vallató szobákban, nemcsak az éjszakában kiáltó õr szavában, ott zsarnokság van nemcsak a füst-sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal-morse-jében, nemcsak a bíró hûvös ítéletében: bûnös! ott zsarnokság van nemcsak a katonásan pattogtatott „vigyázz!”-ban, „tûz!”-ben, a dobolásban,Tovább…