Ez az írás, Lehőcz Máriáról, főiskolai művészettörténet tanáromról szól, pontosabban, az ő négyzetre emelt és fantáziával feldúsított arcképe. A szöveg töredékes és „repedésáthidaló” homlokzata mögött – bármilyen furcsa és szokatlan – kizárólag a kubizmus iránti olthatatlan szenvedélyem áll. A kubizmus kifejezés egyébként a latin cubus (kocka) szóból származik, sTovább…

Természetesen nem áll szándékomban, hogy a giccsről valamiféle értekezést írjak, előttem már sok író, filozófus és esztéta megtette ezt. Ezek hosszú, elképzelt névsorából – anélkül, hogy másokat megneveznék – itt most csak két szerzőt emelnék ki, az egyik Hermann Broch, osztrák író, aki szerint a giccs és annak alkotója mindenTovább…