Albert Zsolt: Április 7.

hajnali eső tapsol
csendes tócsák íriszén
lassan égre néz
s tükröt tart elénk

ha holnap a háború
tényleg véget ér,
akkor, hogy fogjuk látni
egymás tekintetét,

hogy köszönünk romok felett,
hol találkozunk
a leomlott hidak helyett,
a minden semmivé válhat,
vagy bábeli magaslatig,

de bárhogy is esik,
majd maradjunk csendben
lelkiismeretünkkel
egy végtelen pillanatig

*Első közlés