„A becsület az erkölcsi szembenézés képessége. Erkölcsi szilárdság, jellembeli tartás, ragaszkodás a helyes tettekhez, alapelvekhez. A helyes és helytelen megítélésében mutatott kifinomult érzék. Egy személy hírneve, átvitt értelemben a legfőbb érték” … mondja a Magyar Értelmező Szótár. Gyermekkoromban gyakran hallottam erről. Hallottam róla és láttam a körülöttem élő felnőttek életén.Tovább…

…..minden szülinapomon elmentem anyámhoz, térdre borultam előtte, megcsókoltam a kezét, majd lehúztam a harisnyáját s mezítelen lábfejét megérintettem a homlokommal, ahogy azt Indiában szokás, s elrebegtem magamban egy hálaimát, avagy egy átkot, így köszönve meg neki, vagy átkozva el őt, hogy e világra hozott engemet….. …..hülye vagy te édes fiam,Tovább…

A gondolattársítás mindennapi cselekedetünk Nemes Jeles András érzi és látja a korunkra leselkedő veszedelmeket, illetve a káoszt. Erről szól a Napszállta című 2018-as filmje, amelyben a XX. század születéséről beszél, és azt mutatja be, hogy mivé lettek a XIX. században boldog békeidőknek leírt és beígért gondolatok, álmok. Mivé lettek aTovább…

Márkus László Lélekfestegés című kötetéről 2018 decemberében vehették kézbe a verskedvelő olvasók Márkus László legújabb verseit tartalmazó könyvét. Az öt részből álló a gyűjteményben gondjainkról, élményeinkről, bajainkról, keserűségeinkről vall a rá jellemző őszinteséggel, tisztasággal. Márkus kéjes borzongásokkal hagyja magára zuhogni a legellentétesebb érzéseket is, és adja át nekünk őket legújabbTovább…

A pillanat Tom Aspy első játékfilmje: egyensúlyozás a szakadék felett Mind gyanútlanul élünk a család, a rokonok, a barátok, és a mindennapi teendők burkában. Ha fel is villan bennünk valami szörnyűnek a gondolata, megtaszítva a szívünket, igyekszünk gyorsan másra gondolni, belemenekülni valami tevékenységbe, szerelmi lázba, valóságos vagy látszatos boldogságba. ÉsTovább…

„a hivatás és a hit szellemi kalandja” Varga Lajos Márton Az irodalmi lexikon szerint Kalász Márton Sombereken született, 1934-ben sváb család gyermekeként. Magyarul iskolás koráig nem beszélt, az irodalmi németet még később sajátította el. 1952-ben érettségizett Pécsett. 1953–1957 között az Ormánságban, szűkebb pátriájában, az állami gazdaságban dolgozott, aztán Siklóson ésTovább…

Berzevizi Zoltán előadói estje a szépséghuligánjáról A művészet nem olimpia vagy távolugró verseny, itt, ha osztanak is díjakat, azért minden alkotónak van egy hivatalos elismerésektől független értékelése. Nos, nem tisztem (és kedvem sincs hozzá) a Tűztánc nemzedékének ismert íróit, költőit – sem a jelenben, sem visszamenőleg – rangsorolni, csupán annyitTovább…

Halottak Napján én is fel szoktam menni a temetőbe Lujzikához, második feleségemhez, aki idejekorán mindmáig tisztázatlan körülmények közt lehelte ki a lelkét. Én akkoriban – 1988-at írtunk, – éppen az USA-ban, méghozzá New Yorkban tengettem az életemet és éppen Bulgakov “Mester és Margarita” regényének inspirációja alapján forgattam valami személyes történetet,Tovább…

Fotó: Novák Imre A magyar hazafias költészet és a romantikus líra egyik nagy alakja a reformkorszakban élt és alkotott. Középbirtokos nemesi család egyetlen gyermeke. Óvták és féltették is rendesen. Vattába csomagolt gyerek volt, ahogy a hetvenes években a katonaságnál nekem mondta rólam a századparancsnokom. A költő édesapja Berzsenyi Lajos jogiTovább…

…… korunk pontos története nem írható meg másképp, csak ha azoknak az eseményeknek a minuciózus invertáriumából indulunk ki, amelyek a modern művészet naplóját alkotják.                                                                               Pierre Francastel Az 1955-ben, Amsterdamban létrejött World Press Photo független szervezet, melynek célja az információ szabad áramlásának támogatása a sajtófotó és a dokumentarista fotográfia révén.Tovább…