Hajnali fénnyel Szobámba hívok egy felhőt megmosom benne arcom az éjszaka mikor rám lőtt kormos lett ablakom is de várni kell hajnalig csak addig maradj velem bőrödre simul a szám fölsebzi a szerelem homlokunk kigyöngyözik mindkettőnk kérdőjele fölibénk száll egy madár s az éjnek zajaival hajnali csillagfénnyel ablakunk majd betöriTovább…

Megint ezek az álmatlan éjszakák hajnalok hajnali évák és violák és az itt meg nem nevezettek benéznek a holddal ablakomon készül-e már ditirambusom az asszonyoknak hogy megköszönjem mit értem tettek vagy nem tettek éppen mert féltették voltom ön- magamtól ki ártani is kész szerel- mükért s megint ezek a suvadásosTovább…

VAGYOK LAKÓJA Forrásom vagy ha szomjazom eledelem mikor csókolsz bolygóm ahogy átölellek melled hold és hold-bója szívednek lettem lakója…! * ÉLETE… Élete viseltebb felét viszi- -viszi a szabóhoz fordítsa ki vasalja le hátha újra szép lesz S ma újra láttam azt a madárcsontú asszonyt ment az utcán – ment serényenTovább…

Fodor Ákosnak, odaátra! Fekete kárpit: színház az egész világ – s alig éltél még. * Mert porból lettünk s porrá leszünk a halál sokszorozza életünk. * Ha életet ád embernek – Isten gyónik teremtményének: ennyit tehettem érted – ha épp’ nem a legtöbbet… * Vedd le a kötést – szemünkrőlTovább…

ÉGHETETLEN Tanuld meg ezt a versemet mert az igazi költemények fejből fújandók akár a Kalevala rúnái s nem kéziratban nem is gép- iratban maradnak meg s pláne nem egy inter- netes felhőben leledzenek míg elő nem veszi valaki azokat s tanuld meg mert a jó vers gyúanyag a léleknek bárTovább…

NEM VOLT IDŐNK Midőn kerestük egymás kezét mi – földlakók hirtelen hétmilliárdnyian lettünk – – – szeretni már nem volt időnk…! * GYÁSZ A harangszó sikoltva hagyja el a harangot egy falu talpig gyászban kaszák lógnak a diófaágon most más-valaki arat sarjú-életet… * KRÁTEREK A katonák mielőtt még bombáikat kioldanákTovább…