Bibor István: Négy áhítatos ének

Esendő imádság       

Ne hagyd Uram, kérlek, ne hagyd, hogy ne lássam
teremtő kezeid nyomát a világban!
Ne hagyd, hogy ne térjek útjaidra önként,
ne hagyd, hogy ne értsem: miért lett, ami történt!
Mikor, miben, hogyan vétkeztem, hibáztam,
ne hagyd Uram, kérlek, ne hagyd, hogy ne lássam!
Tedd, hogy újra higgyem, a Te műved jó így
add, hogy azt kívánjam, ami majd meggyógyít!
Segíts észrevennem és segíts belátnom,
hogy nem magamért kell élnem a világon!
Tedd hát, hogy ne kérni, adni tudjak jobban!

S közben s add meg azt is, amiről lemondtam!

*

Litánia

  1. Beckettre emlékezve

Boldog Vladimir,
könyörögj érettünk!

Boldog Estragon,
könyörögj érettünk!

Mindnyájan, nyeretlen
szentek és boldogok,
könyörögjetek érettünk!

*

Felajánlás

Mindenható!
Lelked parányi,
ám ugyancsak örök
darabkája*, ím,
életem, halálom
kezedbe ajánlom!

-34
*Planck-féle állandó (h=6,625*10       J s)

 *

Advent

Add meg nekem Uram, aki majd jössz,
hogy szívemből várni tudjalak!
S addig:
add, hogy tudjak kérni Tőled!

*Első közlés